islamic vashikaran mantra in hindi

islamic vashikaran mantra in hindi वशीकरण-प्रयोग आगिशनी माल खानदानी। इन्नी अम्मा, हव्वा यूसुफ जुलैखानी। ‘फलानी’ मुझ पै हो दीवानी। बरहक

Read more